Vietā klīrenss

Samazinot krūms.
Blīvi aug krūmi, jaunie koki var augt strauji un ieņem lielas platības. Diemžēl, šis pieaugums varētu dot neērtības ēnā un mitruma par to, uz šajā nodrošinot aizsargājamo teritoriju grūtībām. Piedāvā palīdzību šo jautājumu risināšanā. Mijieskaits no zemes vai mijieskaita, izcērtot krūmus un maziem kokiem.